Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pečenice

Základné údaje
Ležia na styku Ipeľskej pahorkatiny s južným výbežkom Štiavnických vrchov. Osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska lengyelskej kultúry a lužickej kultúry z ml. doby bronzovej. Vyvinutá obec sa písomne spomína v r. 1135 (Sceleus). Do r. 1560 patrila prepoštstvu v Šahách, do r. 1685 Turkom, neskôr jezuitom, od r. 1776 banskobystrickej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., čiastočne vinohradníctvom.

Rom. - got. kostol z pol. 13. stor. bol prestavaný v 14. a 17. stor., a bol rozšírený v 1. pol. 20. stor. Býv. barok. jezuitský kláštor (jezuitské letné sídlo) pochádza z r. 1693.

Späť