Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kopernica

Základné údaje
Leží v záp. skupine Kremnických vrchov v úzkej dlhej doline Kopernického potoka. Pôvodne nem. osada (Deutsche Litta) bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. Písomne sa prvý raz uvádza r. 1349, keď ostrihomský arcibiskup ako zemepán povolil kopernickým poddaným vykúpiť sa z roboty, teda platiť len peňažný cenzus. Zaujímavosťou je aj fakt, že obyv. sa museli riadiť zemepanským právom, resp. právom svätokrížskeho dištriktu. Celkove sa obec od 18. stor. vyvíjala ako zemepanské mestečko. Obyv. boli murári, kamenári, poľnohosp. a lesní robotníci. Z výborného kremeňa sa v obci vyrábali mlynské kamene. Po 2. svet. vojne bola odsunutá väčšina nem. obyv. a na ich miesto sa dosťahovali obyvatelia z Horehronia. Kostol sv. Martina bisk., got., z r. 1349 bol prestavaný v r. 1743.
Späť