Ústredný portál verejnej správy

slovensko.sk/Redizajn

Čo bude čoskoro realitou v skratke:

  • Redizajn portálu, elelektronickej schránky aj služieb
  • Responzívny dizajn pre vyššiu mobilitu
  • Intuitívnejšia a prehľadnejšia navigácia
  • Nový prístup k realizácii
  • Focus groups s meraniami UX a interatívnymi úpravami dizajnu
  • Zrýchlený režim implementácie v rámci projektu Modernizácie ÚPVS

Predstavte si, že kliknete na Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk a za niekoľko minút máte komunikáciu so štátom za sebou. Nebude vás čakať žiadne zdĺhavé premýšľanie, portál vás intuitívne navedie na službu, ktorú hľadáte. Prácu s e-službami tak zvládnete rýchlo a ľahko. Hovoríme o projekte Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby s názvom Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy.

O nastávajúcich novinkách na slovensko.sk už NASES komunikovala. Rekonštrukcia sa však netýka iba kozmetických zmien navonok. Okrem lepšieho a krajšieho dizajnu sa užívatelia môžu tešiť na efektívnejšie, intuitívnejšie vyhľadávanie na stránke, ale aj zlepšenie komunikácie.

Nový projekt má pripravené riešenia pre intuitívnu orientáciu na portáli slovensko.sk. K vybraným „životným situáciám“, ktoré si občan vyberá na základe kľúčových slov, povedie lepšia navigácia. Systém si tiež zapamätá a predvyplní formuláre s referenčnými údajmi, ktoré už občan predtým raz vypĺňal. Všetko v zmysle hesla jedenkrát a dosť. V prípade využívania pomoci pri e-službách budú mať používatelia možnosť komunikovať s portálom interaktívnejšou formou.

Zmenu pocítia aj zamestnanci štátu. Tvorcovia chcú pre nich zlepšiť a zjednodušiť celkové používanie. Projekt vedie k tomu, aby sa podporilo maximálne využívanie e-Governmentu.

Predpokladaný dátum realizácie: rok 2020