Ústredný portál verejnej správy

eDemokracia a otvorená vláda

Občan a štát

Vláda Slovenskej republiky sa v rámci medzinárodného partnerstva - Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) zaviazala otvárať verejnú správu občanom. Medzi hlavné záväzky, ku ktorým sa vstupom do Iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovensko prihlásilo, patrí transparentnosť vlády a verejnej správy, občianska participácia, zodpovednosť a otvorenosť prostredníctvom nových technológií.


Dátum poslednej zmeny: 3. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 24. 2. 2016

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko