Ústredný portál verejnej správy

= informačný článok = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 39
Uzavretie manželstva/ rozvod manželstva

v kultúre takmer každého národa a hoci sa jednotlivé formy uzatvorenia manželstva v priebehu histórie menili, samotný inštitút manželstva zostal vždy zachovaný ...

6. 3. 2017
Aké zmeny prichádzajú po rozvode?

týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, meno alebo priezvisko, ktoré si osoba ... Vyrovnanie majetku manželov po rozvode Rozvod manželstva sa bezprostredne dotýka aj ...

22. 3. 2016
Zmena priezviska manželov - okresný úrad

Služba umožní občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska manželov (po uzavretí manželstva ... z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev ...

1. 10. 2015
Zmena priezviska jedného z manželov - okresný úrad

občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska jedného z manželov (po uzavretí manželstva ... z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev ...

1. 10. 2015
Zmena mena a priezviska - okresný úrad

Služba umožní občanovi podať odôvodnenú žiadosť o zmenu mena alebo priezviska ... zápis do knihy manželstiev, ak ide o žiadosť osoby, ktorá má alebo mala uzavreté manželstvo ...

1. 10. 2015
Zasnúbenie a svadba

zásnub môžu partneri oboznámiť rodinu a priateľov so svojím úmyslom uzavrieť manželstvo ... vymenia pred slávnostnou hostinou alebo počas nej s prísľubom, že spolu uzavrú manželstvo ...

11. 4. 2013
Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky zosobášených v zahraničí ... odoslať žiadosť o zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR ...

17. 12. 2018
Rodný list

rodičov nadobúda dieťa priezvisko jedného z rodičov určené dohodou pri uzavretí manželstva ... dohody bývalých manželov pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo ...

27. 9. 2018
Služby súvisiace so zmenou mena, priezviska a iné zmeny a opravy

z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad na zmenu zápisu do knihy manželstiev ... služba umožní občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska manželov (po uzavretí manželstva ...

10. 11. 2016
Čo upravuje súd v rozhodnutí o rozvode vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam?

V rozhodnutí o rozvode manželstva, v ktorom je maloleté dieťa, súd vo vzťahu k výkonu ... vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, uzavrieť dohodu rodičov o úprave ...

22. 3. 2016
Elektronická matrika

že nemusia žiadať výlučne na vecne príslušnej matrike v mieste uzavretia manželstva (resp ... spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí ...

9. 11. 2016
Zmena priezviska po rozvode - okresný úrad

Služba umožní občanovi (po 3 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o ... z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev ...

1. 10. 2015
Podávanie oznámení o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode

matričnému úradu, v ktorého matričnom obvode bolo manželstvo uzatvorené a zapísané ...

1. 10. 2015
Zrušenie trvalého pobytu

Zodpovedný úrad: Ohlasovňa pobytu/Ministerstvo vnútra SRČas vyplnenie ... rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené, dohoda alebo právoplatné rozhodnutie ...

7. 12. 2018
Žiadosti o úradné výpisy

umožní získať výpisy z kníh narodení, z kníh manželstiev, z kníh úmrtí a úradné výpisy z ... o údajoch zapísaných v knihe narodení, manželstiev, úmrtí a potvrdenia z osobitnej matriky ...

25. 1. 2018
Doklady a evidencia

Medzi agendami týkajúcimi sa dokladov a evidencie nájdete odborné informácie o tom, ako ... komu sa narodí dieťa, chce uzavrieť manželstvo alebo komu, žiaľ, niekto blízky zomrie, sa ...

19. 1. 2018
Vdovský a vdovecký dôchodok

starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva ... uzatvorením manželstva, dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova ...

10. 4. 2013
Prehľad všetkých článkov v sekcii Rodina a vzťahy

dôchodku 6. Uzavretie manželstva/ rozvod manželstvaCirkevný sobášCivilný sobášRozvodAké ... V prehľade nájdete zoznam všetkých životných situácií v sekcii Rodina a vzťahy ...

23. 1. 2018
Prídavok na dieťa

nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo; plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo; maloletý rodič, ktorý má priznané ... Prídavok na nezaopatrené dieťa má právo ...

4. 9. 2018
Čo robiť po narodení dieťaťa a na čo majú rodičia nárok

Dieťa sa narodilo v platnom manželstve – rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny list ... dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako ...

13. 2. 2019

1   2    Ďalšia