Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Monitoring obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

Elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb v slovenských podmienkach ako inovatívna služba umožní flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr. domáce väzenie,monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite. Tieto tresty sú výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení.

Viac informácií nájdete v článku o projekte ESMO.

Vďaka IOMO vybavíte výpisy rýchlejšie a jednoduchšie

Vážení používatelia,
radi by sme vás informovali, že po celom Slovensku si vďaka Integrovaným obslužným miestam občana (IOMO) vybavíte elektronické služby verejnej správy rýchlejšie, jednoduchšie a pod jednou strechou.
IOMO je miesto, kde si môžete vybaviť rôzne úradné záležitosti, ako napríklad výpis alebo odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva alebo výpis z obchodného registra.

Viac informácií nájdete na stránke www.iomo.sk.

V júli 10-krát viac podaní

V období mesiaca júl sme zaznamenali na portáli viac ako 10-násobný nárast podaní všeobecnej agendy v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Celkovo bolo od začiatku roku 2015 uskutočnených 38 192 podaní cez službu všeobecnej agendy a z toho v júli, kedy prebiehala masívna mediálna kampaň, bolo realizovaných až 23 510 podaní prostredníctvom tejto služby. Služba všeobecnej agendy umožnuje zaslať podanie (podnet, žiadosť o sprístupnenie informácií, sťažnosť a pod.) na ktorýkoľvek orgán verejnej moci, ktorý má zriadenú elektronickú schránku na portáli.