Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Obmedzenie e-služieb na dopravnom inšpektoráte

Dočasné obmedzenie sa týka len služieb rezervácie termínov na dopravnom inšpektoráte na Kopčianskej ulici v Bratislave od 16. novembra 2015 do odvolania.

Projekt Vládny cloud

Vládny cloud je prvým zo série plánovaných „cloudových projektov“ Ministerstva financií SR. Tento projekt vytvorí podmienky na znižovanie nákladov na verejnú správu...

Nové e-služby Banskobystrického samosprávneho kraja

Od 1. novembra 2015 Banskobystrický samosprávny kraj rozšíril okruh poskytovaných elektronických služieb na portáli slovensko.sk.

Zmena - výpis/odpis z registra trestov

Od 1. 11. 2015 si výpis/odpis z registra trestov vybavíte iba na IOMO za 3,90 eur. Na prokuratúre si výpis/odpis vybavíte iba na pracovisku na Kvetnej 13 v Bratislave, a to za poplatok 4,00 eur.

eHealth - elektronické zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva SR tento rok pripravuje pilotné spustenie prvých služieb a aplikácií eHealth do praxe. Hlavnými službami budú elektronická zdravotná knižka, eMedikácia, ePreskripcia, eObjednávanie.

Nové e-služby elektronickej matriky

Od 1. októbra 2015 ministerstvo  vnútra sprístupňuje nové služby elektronickej matriky.