Ústredný portál verejnej správy

Oznamy

Nové e-služby elektronickej matriky

Od 1. októbra 2015 ministerstvo  vnútra sprístupňuje nové služby elektronickej matriky. Občania, ktorí sú majiteľmi elektronického občianskeho preukazu s čipom (eID karty) budú môcť vybavovať niektoré matričné záležitosti elektronicky. Elektronickú matriku zavádza do legislatívy novela zákona č. 154/1994 Z. z.  o matrikách, ktorá bude účinná od 1. októbra 2015.

Viac informácií...

Parlament schválil novelu zákona o eGovernmente

Važení používatelia, dňa 23. septembra schválil parlament novelu zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Novela so sebou prináša viaceré zmeny, ktoré vyplynuli z praxe úradov pri výkone verejnej moci elektronicky. Spresnili a doplnili sa viaceré ustanovenia tak, aby nedochádzalo k výkladovým sporom a zaviedli sa nové inštitúty, ako napríklad autentifikačný kvalifikovaný certifikát alebo centrálny register splnomocnení. Uvedená novela nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

Viac informácií...

Monitoring obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

Elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb v slovenských podmienkach ako inovatívna služba umožní flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr. domáce väzenie,monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite. Tieto tresty sú výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení.

Viac informácií nájdete v článku o projekte ESMO.