Ústredný portál verejnej správy

ZUŠ

[]

Skratka pre Základná umelecká škola. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých odborov prevažne pre žiakov základnej školy, môže organizovať aj štúdium pre pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách a na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 

Späť na zoznam