Ústredný portál verejnej správy

W3C

[]

Je skratka pre World Wide Web Consortium (W3C), ktoré je medzinárodná komunita, ktorá vyvíja otvorené štandardy pre zabezpečenie dlhodobého rastu na webe.

Späť na zoznam