Ústredný portál verejnej správy

ÚMC

[]

Je skratka Únia materských centier. Poslaním  je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti  a spoluvytvárať podporujúce podmienky  pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

Späť na zoznam