Ústredný portál verejnej správy

ÚIPŠ

[]

Je skratka Ústav informácií a prognóz školstva. Ústav informácií a prognóz školstva je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sídlom ÚIPŠ je Bratislava, jeho organizačnými súčasťami sú školské výpočtové strediská (Banská Bystrica, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Piešťany), Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči.

Späť na zoznam