Ústredný portál verejnej správy

PDF

[]

Portable Document Format alebo PDF je súborový formát, ktorý vyvinula v roku 1993 spoločnosť Adobe Systems. Používa sa na ukladanie dokumentov nezávisle na softvéri, hardvéri a operačnom systéme na ktorom boli vytvorené a taktiež na zariadení, na ktorom sú zobrazované. Súbory typu PDF môžu obsahovať text a obrázky, pričom formát zabezpečuje, že sa ľubovoľný dokument na všetkých zariadeniach zobrazí rovnako. Na tento formát existujú voľne dostupné prehliadače na mnoho platforiem. 

Späť na zoznam