Ústredný portál verejnej správy

Elektronická služba verejnej správy

Štátna správa sk

V zmysle zákona č.275/2006 Z.z. o ISVS,§2 pism. w) sa pod pojmom elektronická služba verejnej správy rozumie  elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí. Bližšie informácie nájdete tu.

Späť na zoznam