Ústredný portál verejnej správy

CVC

[]

Centrum voľného času. Cieľom centier voľného času bolo a je vyplniť voľný čas detí a mládeže zmysluplnou činnosťou tak, aby sa tento čas stal priestorom pre rozvoj a kultiváciu ich osobnosti, poskytol im možnosť zábavy i poučenia, naplnil ich sociálne potreby, uspokojil ich túžbu uplatniť sa, jednoducho poskytnúť im možnosť, stráviť voľný čas príjemne medzi vrstovníkmi. 

Späť na zoznam