Ústredný portál verejnej správy

BFHI

[]

Baby Fiendly Hospital Initiative -   v preklade: „Iniciatíva Nemocnice priateľské deťom“ je programom organizácie WHO a detského fondu UNICEF.  BFHI v desiatich krokoch formuluje praktické postupy starostlivosti a podpory úspešného materstva s jeho kľúčovým faktorom dojčením. Tento medzinárodný program sa zameriava na najdôležitejšie obdobie života matky a dieťaťa: obdobie tehotnosti, pôrodu a popôrodnej adaptácie.

Späť na zoznam