Ústredný portál verejnej správy

Slovensko udáva trendy v oblasti otvorených dát

Otvorené dáta sú voľne a bezplatne (na internete) dostupné údaje v štruktúrovanej forme umožňujúcej ich hromadné strojové spracovanie, ktoré môže použiť každý na akýkoľvek komerčný či nekomerčný účel. Centrálnym katalógom týchto údajov je na Slovensku Portál otvorených dát dostupný na https://data.gov.sk/. Portál obsahuje údaje verejnej správy vo forme štruktúrovaných datasetov.

Z aktuálnych štatistík Portálu európskych údajov (European Data Portal) vyplýva, že Slovensko je po Slovinsku a Luxembursku treťou najrýchlejšie sa rozvíjajúcou krajinou v oblasti otvorených dát. V ostatných dvoch rokoch sa zvýšila efektivita využívania slovenských otvorených dát z 13 % na 87 %. Zároveň spolu s Francúzskom, Írskom a Fínskom má Slovensko 100 % užívateľsky prívetivý obsah a v udržateľnosti otvorených dát je celkovo na dvanástom mieste, a teda nad európskym priemerom.

„Sme radi, že môžeme našu krajinu reprezentovať jednou z popredných pozícií a stávame sa lídrom v téme otvorených dát. Stále je tu však priestor na zlepšovanie. Veríme, že v budúcnosti sa Slovensko nebude chváliť iba veľkým množstvom dát, ale najmä ich kvalitou využiteľnou napríklad formou užitočných aplikácií pre občanov,“ hovorí Lukáš Sojka, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Viac informácií nájdete v tlačovej správe NASES...


(24. 11. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov