Ústredný portál verejnej správy

Pri problémoch v Google Chrome vymažte dáta prehliadania

Vážení používatelia,

v prípade, ak máte v internetovom prehliadači Google Chrome problém s prihlásením sa alebo s potvrdením notifikácie o doručení, vymažte si, prosím, najskôr pamäť prehliadača.

Prehliadač otvorte, stlačte klávesovú skratku CTRL+SHIFT+DELETE. Zobrazí sa okno „Vymazať dáta prehliadania“ (Obr. 1), vyberte záložku „Rozšírené“, obdobie „Celé obdobie“, označte položky „Súbory cookie a ďalšie dáta webov“ a „Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti“ a kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“. Následne sa skúste opätovne prihlásiť alebo potvrdiť notifikácie o doručení. V prípade, ak problém pretrváva, vyskúšajte iný internetový prehliadač.

Vymazanie dát prehliadania v prehliadači Google Chrome

Obr. 1 – Vymazanie dát prehliadania v prehliadači Google Chrome

(22. 07. 2020)

Zoznam oznamov

Archív oznamov