Ústredný portál verejnej správy

Nové zobrazenie uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení

Vážení používatelia,

odo dňa 29. 11. 2017 sa bude výpočet uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení zobrazovať po novom. K tejto zmene dôjde, aby bol čas uplynutia lehoty jednoznačný a nedochádzalo k nedorozumeniam. Doteraz bol v notifikácii uvádzaný len deň, kedy lehota uplynie. Po novom tu nájdete aj konkrétny čas, dokedy musí byť doručenka prevzatá.

Príklad (ak je lehota 15 dní):

Notifikácia o doručení vám príde:  09. 11. 2017
Lehota začne plynúť:  10. 11. 2017 o 00:00:00
Dátum, dokedy môžete potvrdiť prevzatie:  24. 11. 2017 do 23:59:59 (vrátane)
Lehota uplynie:  25. 11. 2017 o 00:00:00 (elektronickú správu už nie je možné prevziať)

V prípade, že vám bola doručená správa bez fikcie doručenia, tak sa bude od 25. 11. 2017 považovať za nedoručenú.
V prípade, že vám bola doručená správa s fikciou doručenia, tak sa bude od 25. 11. 2017 považovať za doručenú a nájdete ju vo vašej schránke.

Pôvodná Notifikácia o doručení:

Notifikácia o doručení - pôvodná

Nová Notifikácia o doručení:

Notifikácia o doručení - nová

 

 

(28. 11. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov