Ústredný portál verejnej správy

Nová verzia aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Vážení používatelia,

na portáli slovensko.sk bola v sekcii „Na stiahnutie“ sprístupnená nová verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS (verzia 1.0.16) určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pre operačný systém MS Windows.

Zaktualizované boli aj JAVA KEP komponenty (D.Viewer Java a D.Signer Java), ďalej iné aplikácie pre KEP (určené len pre špeciálne použitie) a integračné príručky pre ASiC Factory, ktoré sú dostupné v sekcii „Informácie pre integrátorov aplikácií pre KEP“.

(02. 05. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov