Ústredný portál verejnej správy

Končí sa platnosť podpisovej politiky pre kvalifikovaný e-podpis

Z dôvodu blížiaceho sa konca platnosti v súčasnosti používanej podpisovej politiky a jej zmeny upozorňujeme používateľov elektronickcýh služieb na potrebu inštalácie najnovšej verzie balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS určeného na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET (MS Windows) z webového sídla Ústredného portálu verejnej správy.

Aplikácie na platforme JAVA na ostatných systémoch sa aktualizujú automaticky. Podpisové politiky pre kvalifikovaný e-podpis schvaľuje Národný bezpečnostný úrad. Ide o súbor pravidiel, ktoré upravujú tvorbu a overovanie elektronického podpisu a tiež jeho parametre.

V súvislosti s uvedeným zverejnila Slovenská advokátska komora postup, ako nastaviť novú verziu podpisovej politiky v programe ,,Zaručená konverzia". Viac informácií...

(29. 11. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov