Ústredný portál verejnej správy

eID karty miesto elektronických kariet poistencov

Poistenci budú môcť od 1. marca 2017 na identifikáciu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke cez Národný portál zdravia využívať svoje občianske preukazy s elektronickým čipom (eID karty). Táto zmena sa však bude týkať len tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých informačný systém je pripojený do Národného zdravotníckeho informačného systému.

Cudzinci majú na tento účel využívať doklady o pobyte s elektronickým čipom. Uvedené zmeny vyplývajú z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú dňa 2. februára 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Zároveň sa pre osoby, ktoré ešte nemajú občiansky preukaz s čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, zavádza prechodné obdobie do 31. decembra 2021, dokedy ešte budú môcť využívať svoje doterajšie preukazy poistenca.

Viac informácií o elektronickom zdravotníctve eHealth ...

(03. 02. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov