Ústredný portál verejnej správy

Alternatívny autentifikátor aj pre advokátov

Vážení používatelia,

od 1. augusta 2019 môžu o alternatívny autentifikátor požiadať aj advokáti, hosťujúci euroadvokáti alebo domáci euroadvokáti, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora. 

Zmena vyplýva z vyhlášky č. 239/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 29/2017 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o alternatívnom autentifikátore. 

O vydanie alternatívneho autentifikátora mohla doposiaľ požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom).

O vydanie alternatívneho autentifikátora môže po novom požiadať aj advokát, hosťujúci euroadvokát a usadený euroadvokát, ktorí nie sú držiteľmi úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom).

Viac informácií o procese vybavenia alternatívneho autentifikátora nájdete v životnej situácii Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

 

(31. 07. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov