Ústredný portál verejnej správy

Aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 prešla aktualizáciou

Vážení používatelia,

Finančná správa aktualizovala bezplatnú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) (Obr.1) na evidenciu tržieb. Pokladničný doklad sa už dá priamo tlačiť bez toho, aby si používateľ musel stiahnuť formát PDF. Pribudol tiež automatický prepočet platby na pokladničnom doklade v prípade, že na doklade je len jedna platba. Úpravou prešla aj možnosť zaokrúhľovania pri tvorbe dokladu.

 

 

Obr. 1 – Ikona aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2 

 

(Obr. 1 – Ikona aplikácie Virtuálna registračná pokladnica 2)

 

VRP 2 môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od tohto dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. Nová aplikácia má teda aj funkciu zaokrúhľovania. Aplikáciu pre operačné systémy Android 5 a vyššie si môžete stiahnuť z platformy Google Play, dostupná je aj cez webové rozhranie. Finančná správa pracuje na tom, aby bola dostupná pre iOS zariadenia.

V snahe pomôcť klientom zorientovať sa v novej aplikácii pripravila finančná správa aj špecializovanú podstránku na svojom portáli, kde sú prehľadne na jednom mieste všetky dôležité informácie. Nápomocné je aj kontaktné centrum Finančnej správy na tel. čísle +421 48 43 17 222, kde konzultanti ochotne poradia a zodpovedajú prípadné otázky. K dispozícii je aj používateľská príručka a ďalšie infomateriály. Viac informácií nájdete na webovom sídle Finančnej správy SR.

(22. 07. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov