Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 48 Počet nájdených záznamov: 48

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok pre zverené dieťa. O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok pre zverené dieťa. O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok pre zverené dieťa. O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok pre zverené dieťa. O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o rodičovský príspevok pre zverené dieťa. O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.