Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Rozhodovanie o príspevku pri narodení dieťaťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o príspevok pri narodení dieťaťa. O príspevok môže požiadať matka, ktorá dieťa porodila. Otec dieťaťa môže požiadať o príspevok, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

1 z celkovo 1 strán.