Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 48 Počet nájdených záznamov: 48

Rozhodovanie o prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa umožní poskytnúť žiadateľovi o peňažný príspevok elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o peňažný príspevok, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Rozhodovanie o prídavku na dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa umožní poskytnúť žiadateľovi o peňažný príspevok elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o peňažný príspevok, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Rozhodovanie o prídavku na dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa umožní poskytnúť žiadateľovi o peňažný príspevok elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o peňažný príspevok, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Rozhodovanie o prídavku na dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa umožní poskytnúť žiadateľovi o peňažný príspevok elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o peňažný príspevok, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

Rozhodovanie o prídavku na dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa umožní poskytnúť žiadateľovi o peňažný príspevok elektronické rozhranie pre zadanie žiadosti o peňažný príspevok, ktorá pozostáva zo zadania identifikačných údajov občana a ďalších potrebných náležitostí žiadosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z celkovo 10 strán.