Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie návrhu na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Táto služba poskytuje občanom a podnikateľským subjektom podať žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského alebo iného zmluvného štátu. Na základe tohto schválenia budú vykonané príslušné technické kontroly, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla a následne potrebné pre úspešné zaevidovanie vozidla na dopravnom inšpektoráte.

1 z celkovo 1 strán.