Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí - prvé vydanie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí.

1 z celkovo 1 strán.