Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o preplatenie nákladov na energie (elektrina, plyn)

Ministerstvo hospodárstva SR
Služba poskytuje podnikateľom možnosť elektronického podania žiadosti o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Formulár žiadosti je dostupný na slovensko.sk. Žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. K žiadosti nie je potrebné pripájať žiadne prílohy.

1 z celkovo 1 strán.