Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách pre výrobcov, alebo zástupcov výrobcov. Ohľadom vyhovenia žiadosti rozhoduje štátny dopravný úrad v súlade s ustanoveniami príslušných platných právnych noriem.

1 z celkovo 1 strán.