Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Podávanie žiadosti o odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Služba umožňuje podať žiadosť o odňatie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

1 z celkovo 1 strán.