Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 2

Publikovanie informácií Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Publikovanie informácií na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. Informácie o činnosti a história, aktualíty, aktivity, informačný servis, sprístupňovanie dokumentov.

Všeobecná agenda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.