Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 66 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 66

Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Služba "Oznámenie o spôsobe výplaty príspevku pri narodení dieťaťa"poskytne rodičom narodeného dieťaťa, elektronické rozhranie k nahláseniu miesta výplaty príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktoré má byť poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať).

Podávanie informácií o príjme fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Služba Nahlásenie príjmov fyzickej osoby zabezpečí komfortné deklarovanie príjmov žiadateľa o peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP. Príjmy je nutné deklarovať pri podaní žiadosti a následne aj každoročne pri už podaných žiadostiach, na základe ktorých sú tieto príspevky vyplácané.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 - fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 3A

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 3A -fáza 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC+ a PRVÁ POMOC++ pre opatrenie 1 (80% CCP)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Služba Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC pre opatrenie 1 umožní poskytnúť žiadateľovi o príspevok elektronické rozhranie potrebné pre zadanie výkazu k žiadosti o príspevok, ktorý pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí výkazu. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní nie je vyžadované elektronické podpísanie výkazu kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 z celkovo 14 strán.