Ústredný portál verejnej správy

Bezpečnosť

V rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priebežne zverejňujeme zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. 

Ponuky pre sekciu bezpečnosť:

Názov zapojeného subjektu

Spôsob pomoci

Kontakt

Microsoft

- ponuku spoločnosti Microsoft nájdete na ich oficiálnych
  stránkach
 

https://bit.ly/3cOVbnR

DISIG, a.s.
 

- podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným
  elektronickým podpisom (napr. s eID) pomocou
  bezplatného portálu DISIG

https://bit.ly/3cLQLOF

 

DISIG, a.s.

- od 17.03.2020 do 16.06.2020 sprístupňujeme aplikáciu
  Disig Desktop Signer na využívanie ZADARMO
- riešenie určené pre e-komunikáciu, s využitím podpisovania
  e-dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom
- inštalácia do počítača či notebooku a v nej sa podpisujú
  požadované dokumenty bez limitu maximálnej povolenej
  veľkosti nahrávaného (čiže podpisovaného) súboru 4 MB

https://bit.ly/33wNBdu 

One Smart Star
Slovakia s.r.o.

 

- uvoľnenie a aktivácia OSSN *0123 čísla na bezplatné
  použitie pre slovenských obyvateľov, s cieľom jednoduchej,
  ľahko zapamätateľnej voľby - telefonického One Smart Star
  Number (OSSN) čísla *0123 pre komunikáciu s Úradom
  verejného zdravotníctva, kde je cez operátorov zabezpečený
  preklad na číslo 0800 221234

sekcia “CORONAVIRUS” v bezplatnej komunikačnej aplikácii
  “Star Phone“ = užívateľ smartphone sa dokáže rýchlo dostať
   k potrebným informáciám, k priamej voľbe na regionálne
   strediská Úradu verejného zdravotníctva a informačné
   web-stránky a sociálne siete úradu

Google Play 

Apple Store

Google Play 

Apple Store

AXENTA

- služby vlastného akreditovaného CSIRTu pre prípadné
  riešenie incidentov spojených s kybernetickými udalosťami,
  ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s napr. phishingovými
  kampaňami koronavírusom COVID-19

lichvar@axenta.sk

www.axenta.cz

 

NetArch s.r.o.

 

- ponuka know how a pomoci s implementáciou
  a zabezpečením vzdialeného prístupu (remote access VPN),
  site2site VPNiek či iných potrebných zmien
  v sieťovej infraštruktúre

jan.figura@netarch.sk

 

LIFARS 

- pomoc pri riešení kybernetických incidentov v nemocniciach
  v prípade nedostatku kapacít štátu
- pro bono spolupráca incident responderov, malware analytikov,
  forenzných analytikov na zistenie a odstránenie perzistencie
  útočníkov a ďalších špecialistov 
- spoločnosť má zastúpenie v EÚ

Lukas.hlavicka@lifars.com

https://lifars.com/

Huawei Technologies
Slovak, s.r.o.

- rozšírenie zdrojov na slovenskú vládu
- možnosť nakontaktovania so žiadosťou o technické
  riešenie a technické zdroje
 

https://bit.ly/2IRLCqk

Aliter Technologies, a.s.

 

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR prioritne navrhnúť,
  implementovať a podporiť IKT infraštruktúru vo vládnom
  cloude, ktorá by mohla byť potrebná pre nasadenie
  aplikácií na podporu riadenia krízových situácií

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR implementovať naše
  riešenie callcentra formou SaaS služby vo vládnom cloude,
  následne je možné v spolupráci s telekomunikačnými
  prevádzkovateľmi bleskovo zriadiť call centrá, prípadne
  rozšíriť kapacitu existujúcich

- poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu,
  implemetácie a prevádzky IKT infraštruktúry
  (vrátane nasaditeľných a mobilných systémov) potrebnej
  na podporu riadenia krízových situácií

www.aliter.com

 

NeoTax, s. r. o. 

- navýšenie kapacity a zaisťovanie spracovávania
  veľkého množstva daňových priznani cez službu
  E-podanie

https://bit.ly/2QpKnmw

https://bit.ly/33FYJEZ

LYNX - spoločnosť
s ručením obmedzeným
Košice

- expertné služby reakcie na kybernetické incidenty
  prostredníctvom IRT tímu a riešenie eliminácie dopadov
  kybernetického útoku v prípade vyžiadania pomoci
  vládnou jednotkou CSIRT
- poradenská a konzultačná podpora pri obnove informačných
  systémov po kybernetických útokoch v prípade vyžiadania
  pomoci vládnou jednotkou CSIRT 

www.lynx.sk 

VoidSOC

centrum kybernetickej bezpečnosti Void SOC ponúka
  bezplatnú pomoc nemocniciam, ak by v tomto období
  museli riešiť aj incidenty súvisiace s kybernetickou
  bezpečnosťou

www.voidsoc.com
Hexagon 

- systém Hexagon OnCall Planning & Response:
  - je schopný sledovať množstvo
    parametrov a premenných, vie posielať
    informácie kto má byť o čom, kedy a ako
    informovaný, systém je schopný automatickej
    akcie alebo zabezpečí včasné upozornenie
    alebo varovanie, je možné ho napojiť na
    rôzne ďalšie systémy, ako napr. systémy
    automatického zberu dát a pod.

www.hexagon.com 

robert.stajgar.external@
hexagonsi.com

Mapa Rúšok 

- portál, kde si inštitúcie (domovy dôchodcov atď.),
  ale aj jednotlivci 
môžu zadať svoje potreby alebo
  ponuky na materiál, rúška atď. a služby.

https://maparusok.sk