Ústredný portál verejnej správy

slovensko.sk/Vyhľadávanie

Čo bude čoskoro realitou v skratke:

  • Orientácia vyhľadávania na služby (nie len full-textová)
  • Zlepšenie full-text vyhľadávania
  • Tagovanie, indexácia, nové popisy služieb
  • Search engine optimization
  • Zaistiť, aby Google priamo odkazoval na elektronické služby ÚPVS pri vyhľadávaní
  • Nový prístup k realizácii
  • Focus groups, cez ktoré sa zlepší úspešnosť hľadania
  • Zrýchlený režim implementácie v rámci projektu Modernizácie ÚPVS

Vyhľadávanie bude jednoduchšie. Jednou z pozitív bude aj autodopĺňanie. Výsledkom vyhľadávaní budú predovšetkým služby spojené s vyhľadávaným výrazom. V súvislosti s touto inováciou sa na slovensko.sk plánuje sprehľadnenie obsahu k popisu služieb a životných situácií.

Najväčší dôraz sa bude klásť na ľahkú orientáciu návštevníka a najmä na presnosť vyhľadávania obsahu. Výsledkom má byť univerzálny vyhľadávač a nástroje, pomocou ktorého budú tvorcovia portálu vedieť správanie a očakávania návštevníkov. Na základe toho vznikne potreba operatívne vyhodnocovať a dopĺňať obsah, vrátane tagov k článkom, aby čo najlepšie zodpovedali ich informačným požiadavkám.

Predpokladaný dátum realizácie: rok 2020