Ústredný portál verejnej správy

slovensko.sk/mobile ID

Dňa 27. júla 2018 zorganizovala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), za prítomnosti Úradu podredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), stretnutie so zástupcami združení odbornej verejnosti (menovite združení IT asociácia Slovenska (ITAS) a Slovensko.Digital) na tému pripravovaného projektu mobilnej autentifikácie a autorizácie (ďalej skrátene mobileID). Zástupcovia odbornej verejnosti vzniesli na stretnutí po odprezentovaní základných východísk k téme niektoré otázky a návrhy, pričom bolo dohodnuté, že združenia ich zašlú ako oficiálne dokumenty. Od Slovensko.Digital NASES obdržal tieto návrhy 7. augusta 2018, za ITAS 27. augusta 2018.

Z oboch vyjadrení nás teší potvrdenie, že téma odstraňovania bariér využívania elektronických služieb je veľmi dôležitá, a že je potrebné hľadať pre ňu riešenia dosiahnuteľné v čo možno najkratšom čase a pri čo možno najefektívnejšie vynaložených prostriedkoch. Zároveň sme si dovolili vyextrahovať z oboch stanovísk jednotlivé témy, okolo ktorých sa sústredili otázky a návrhy oboch združení.

Súčasný stav:

  • Nutný desktop/notebook s pripojenou čítačkou eID kariet
  • Nutná inštalácia HW a SW znižuje komfort a kladanie vyššie nároky

Vízia v skratke:

  • Cieľom je umožniť prihlásenie bez čítačky
  • Nový spôsob prihlasovania a podpisovania v niekoľkých krokoch:
  1. Stiahnutie aplikácie z App Store / Google Play
  2. Aktivácia mobileID: online, alebo asistovane
  3. Prihlásenie sa do portálu a podpisovanie smartfónom

Zabudnite na čítačky a komplikované inštalácie. Na prihlásenie sa do e-schránky bude stačiť aj váš mobil. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pracuje na lepšom a priateľskejšom využívaní e-služieb. Aplikácia má slúžiť aj na podpisovanie elektronických dokumentov.

Čochvíľa skončia časy, kedy prihlásiť a podpisovať sa len jedným spôsobom - pomocou počítača, ktorý pripojíte na čítačku za predpokladu inštalácie aplikácií. Cieľom zavedenia mobilnej aplikácie je predovšetkým priniesť jednoduchší spôsob prihlasovania. NASES prináša jednoduchšie riešenie, ktorým chce k využívaniu elektronických služieb prilákať viac občanov. Aktivácia mobilného zariadenia bude prebiehať online samoobslužne, zvažovanou alternatívou je aj asistovaná aktivácia. Po inštalácii už nebude na prihlásenie potrebná čítačka, nainštalované aplikácie v počítači, ani občiansky preukaz. Bez použitia občianskeho preukazu bude taktiež možné podpisovať cez mobileID aj elektronické podania.

Môžete si prečítať celé Stanovisko NASES k návrhom odbornej verejnosti k téme mobilnej autentifikácie a autorizácie [.pdf, 1041.2 kB].