Ústredný portál verejnej správy

eID poslúži ako preukaz poistenca. Od 2018 budú zdravotné záznamy elektronické

Využívanie elektronických služieb sa postupne dostáva do ďalších vrstiev bežného života. Čoskoro si občania Slovenska budú môcť prezerať svoje zdravotné záznamy elektronicky a na návšteve u lekára použijú namiesto preukazu poistenca občiansky preukaz s čipom (eID).

Novela zákona č. 153/2013 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2017 zaviedla, že občianske preukazy s elektronickým čipom (eID) budú platiť ako preukazy poistenca, čím sa občan vyhne potrebe vybavenia ďalšej kartičky. eID spolu s nahratými certifikátmi občanovi umožní prístup do jeho elektronickej zdravotnej knižky na Národnom portáli zdravia. V nej si nájde svoje zdravotné záznamy, predpísané a vydané lieky ako aj výsledky z vyšetrení.

Táto možnosť je prínosná aj pre lekárov, ktorí pomocou svojich informačných systémov vedia získať potrebné život zachraňujúce informácie včas, vedia správne nastaviť liečbu a vyhnúť sa opakovaným vyšetreniam vyžadujúcim čas aj peniaze pacienta.

Prvým medzníkom v elektronizácii zdravotníctva bude dátum 31.10.2017, dokedy by všetci zdravotnícki pracovníci mali požiadať o vydanie Elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Ten je prístupovým nástrojom do celého Národného zdravotníckeho informačného systému.

Nasledujúcim dátumom je 1.1.2018. Od tohto dňa budú zdravotnícki pracovníci povinní zapisovať zdravotné údaje pacientov do ich elektronickej zdravotnej knižky. V praxi to bude znamenať, že všeobecný lekár bude mať prístup k pacientovým záznamom v plnom rozsahu, okrem záznamov vytvorených v odbore psychiatria a klinická psychológia. Špecialista bude mať prístup len k život zachraňujúcim údajom uloženým v pacientskom sumári a v prípade, že mu pacient bude chcieť poskytnúť detailné zdravotné záznamy, bude ich musieť zvlášť odsúhlasiť. Pacient súhlas poskytuje vložením eID do čítačky, po zobrazení rozsahu sprístupňujúcich záznamov a stlačením tlačidla „OK". Ak pacient požaduje vyššiu bezpečnosť, lekárovi sa údaje zobrazia až po zadaní Bezpečnostného ochranného kódu (BOK) pacienta. Túto možnosť však pacient musí predtým uviesť vo svojej elektronickej zdravotnej knižke, ktorá sa nachádza na Národnom portáli zdravia. eID poslúži aj pri vydávaní receptov. Tie budú lekármi ukladané do systému, vďaka čomu sa pacienti v lekárni preukážu len eID a liek im bude automaticky vydaný.

Občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte cudzinca s čipom) tak získa novú významnú funkciu a jeho vybavenie bude ďalšou výhodou pre občana. Pacienti, ktorí doposiaľ nedisponujú občianskym preukazom s čipom alebo aktuálne nemajú nárok na vydanie eID, teda deti do 15 rokov a cudzinci bez pobytu, budú môcť do roku 2021 používať pôvodný preukaz poistenca a na identifikáciu v systéme rodné číslo. Do tohto obdobia bude jedným z hlavých zámerov informatizácie sprístupnenie eID všetkým občanom.

Do elektronickej zdravotnej knižky majú občania prístup už teraz, a to aj pomocou Ústredného portálu verejnej správy

Praktická rada

Pri prvom otvorení Elektronickej zdravotnej knižky v prehliadači (podporovaný je Internet Explorer) sa Vám automaticky objaví chybové hlásenie: „Nastala chyba pri inicializácii komponentu pre dešifrovanie osobných údajov", v prípade, ak nemáte nainštalovaný ActiveX komponentu ECSClient. Zároveň sa Vám ponúkne aj jeho inštalácia s názvom Disig.ECSClient. Pokiaľ nie je komponent správne nainštalovaný a spustený, na mieste osobných údajov sa zobrazí na stránke text „Zašifrované“.

Presný postup ako si komponent nainštalovať a ako s Elektronickou zdravotnou knižkou pracovať, nájdete v používateľskej príručke

Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 5. 2017