Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries s adresným bodom z RA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi získať informáciu o existencii požadovaných adries a príslušné podrobné dáta o adresách, vrátane údajov o adresných bodoch. Pre získanie požadovaných informácií je potrebné zadať zoznam identifikátorov adresy, pričom služba vráti požadované informácie vrátane údajov o adresných bodoch v súradniciach Európskeho terestrického referenčného systému 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, ak sú v registri pre dané adresy zadané.

Prejsť na službu