Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie referenčných údajov podľa identifikátora adresy - výpis jednej adresy s adresným bodom z Registra adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi získať informáciu o existencii požadovanej adresy a príslušné podrobné dáta o adrese vrátane údajov o adresnom bode. Pre získanie požadovanej informácie je potrebné zadať identifikátor adresy, pričom služba vráti požadovanú informáciu vrátane údajov o adresnom bode v súradniciach Európskeho terestrického referenčného systému 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89, ak je v registri pre danú adresu zadaný. Elektronická služba v tomto prípade tiež zobrazí daný adresný bod na mapovom podklade.

Prejsť na službu