Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries z RA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi získať informáciu o existencii požadovaných adries a príslušné podrobné dáta o adresách. Pre získanie požadovaných informácií je potrebné zadať zoznam identifikátorov adresy, pričom služba vráti požadované informácie.

Prejsť na službu