Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie referenčných údajov podľa identifikátora adresy - výpis jednej adresy z Registra adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi získať informáciu o existencii požadovanej adresy a príslušné podrobné dáta o adrese. Pre získanie požadovanej informácie je potrebné zadať identifikátor adresy, pričom služba vráti požadovanú informáciu. Ak je pre danú adresu v registri zadaný adresný bod, elektronická služba zobrazí daný adresný bod na mapovom podklade.

Prejsť na službu