Ústredný portál verejnej správy

Vyradenie vozidla z evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla elektronickým spôsobom zažiadať o dôvodné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel.

Prejsť na službu