Ústredný portál verejnej správy

Zápis nového držiteľa vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní novému vlastníkovi vozidla elektronickým spôsobom zažiadať o nové osvedčenie o evidencii pre vozidlo, ktoré bolo predtým odhlásene.

Prejsť na službu