Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie úradných výpisov (duplikátov) matričných dokladov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi, alebo organizácii VS získať: •výpisy z kníh narodení (rodný list), •výpisy z kníh manželstiev (sobášny list), •výpisy z kníh úmrtí (úmrtný list), •úradné výpisy z osobitnej matriky (rodný, sobášny, úmrtný list). Informácie o službe

Prejsť na službu