Ústredný portál verejnej správy

Zmena vlastníctva vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi vozidla, na ktorého sa vlastnícke právo k vozidlu previedlo, zapísať túto skutočnosť do dokladov vozidla. Informácie o službe

Prejsť na službu