Ústredný portál verejnej správy

Podávanie zápisníc pre ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podanie zápisnice pre ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta prostredníctvom elektronického formulára pre zber údajov umožní vytvorenie a tlač zápisnice okrskovej komisie, zápisnice okresnej komisie, ich kontrolu a prenos do centrálnej databázy.

Prejsť na službu