Ústredný portál verejnej správy

Výmena tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za voliteľnú tabuľku s evidenčným číslom alebo za nové náhodne pridelené evidenčné číslo alebo za tabuľku z materiálu, ktorý vyžaruje svetlo, k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Ak dôjde zároveň k výmene dokladov od vozidla a osvedčenie o evidencii časť II si želáte prevziať na príslušnom oddelení dokladov odboru poriadkovej polície OR PZ, je vhodné zadať aj email alebo telefónne číslo pre SMS, inak nebudete informovaný o pripravenom doklade. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia.

Prejsť na službu