Ústredný portál verejnej správy

Výmena tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje požiadať o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. O duplikát tabuľky pôvodne vydaného čísla je možné požiadať po jeho strate, odcudzení alebo v prípade poškodenia pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom. Aj v prípade straty/odcudzenia iba 1 ks TEČ sa z dôvodu označenia prideleného duplikátu vymieňajú obidve TEČ. Ak sa vozidlu prideľuje predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu len jednej tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru druhú tabuľku s evidenčným číslom. O duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať najviac dvakrát. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia.

Prejsť na službu