Ústredný portál verejnej správy

Obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje požiadať o obnovenie Osvedčenia o evidencii časť I alebo Osvedčenia o evidencii časť II po strate alebo odcudzení k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Ak sa žiadosť týka Osvedčenia o evidencii časť I a doklad si želáte prevziať na príslušnom oddelení dokladov odboru poriadkovej polície OR PZ, je vhodné zadať aj email alebo telefónne číslo pre SMS, aby ste boli informovaný o pripravenosti dokladu na vydanie. V prípade ak sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I, vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €. Ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 6 € za každý takýto doklad. Taktiež je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je správny poplatok vo výške 30 €. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia.

Prejsť na službu