Ústredný portál verejnej správy

Nahlasovanie straty, alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje nahlásiť stratu alebo odcudzenie Osvedčenia o evidencii časť I alebo Osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Doklady od vozidla sú neplatné ak boli stratené alebo odcudzené. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. Služba nie je spoplatnená.

Prejsť na službu