Ústredný portál verejnej správy

Podávanie opravných prostriedkov voči rozhodnutiam v colnom konaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožní používateľovi reagovať na rozhodnutie v colnom konaní a odvolať sa resp. podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu.

Prejsť na službu